Rakamlarla Makine Sektörü

  • Makine sektörü dünyanın en büyük ticaret ve üretim hacimli sektörüdür.
  • Çin dünya makine imalatının %33 ünü, makine ihracatının %20 sini yapmaktadır. Çin makine dış ticaretinde ABD’ye 400 milyar dolar, Almanya’ya 120 milyar dolar fark açmıştır.
  • “84 Grubu” olarak bilinen makine sektörü, Türkiye’nin fosil yakıtlardan sonra ikinci büyük ithalat kalemi ve taşıtlardan sonra ikinci büyük ihracat kalemidir. 2020 yılında makine ihracatımız 17,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 200’den fazla ülkeye makine ihraç etmekte ve ihracatımızın %55’ini Avrupa Birliği ülkelerine yapmaktayız.

  • Türk makine sanayi ortalama %70 kapasiteyle çalışan, 30 bin işletmede 420 bin kişi çalıştıran 30 milyar dolarlık üretim yapan, üretimin %60’ını ihraç eden, 30 büyük ülkenin Türkiye’den ithalatında 1.sırada olan ve Türkiye’nin ihracatının %11 ini yapan sektördür. Katma değer oranı sıralamasında OECD 6.sı, AB makine sektörleri içindeki en büyük 6. Sektör Türk makine sektörü.
  • Türkiye makine ticaretinde son 10 yılda 148 milyar dolar açık verdi. Bunun zirvesi 19 milyar dolar ile 2013 yılı.  Bu açık 5,5 milyar dolara kadar indirilebildi. 2020 yılı Aralık ayının rakamları da gelmesiyle beraber açığın tekrar 10 milyar doları aşmasını bekliyoruz.

  • Almanya’da 29 bin, ABD’de 88 bin Türkiye’de 30 bin makine imalatçısı var. Firma başına ortalama Almanya’da 43 kişi, ABD’de 15 kişi, Türkiye’de 14 kişi çalışıyor. Almanya’da ciro ortalaması 10 milyon dolar, ABD de ciro ortalaması 5 milyon dolar, Türkiye’de 1,2 milyon dolar. Kayıt dışı ile birlikte 2 milyonu bulabiliyor.
  • Sektörümüzde ortalama çalışan sayısı 14, ama ihracatın %19 unu 1 ila 9 işçi çalıştıran, %20 sini 10-50 çalışanı olanlar yapıyor.

  • 2020 yılının son çeyreğinde yıl içindeki tüm kayıpları kapatarak seneyi büyük bir başarıyla tamamladık. Sadece Aralık ayındaki ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre %18’lik bir artış gösterdi.
  • 2020 yılında sektörümüzde ithalatta %14’lük bir artış görünmektedir. İhracatta ise %4’lük bir azalma görülmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %66 seviyesinde bulunmaktadır.
  • 2020 yılında pandeminin etkisiyle küresel dış ticaret olumsuz etkilenirken ve küresel ölçekte makine sektörünün kaybının %15 seviyelerinde olması beklenirken Türk makine sektörü %4’lük bir daralmayla yılı kapatıyor.